گروه مشخصات           نوع مشخصات      واحد  XPS EPS PU
مشخصات مکانیکی
                 مقاومت فشاری               
مقاومت برشی
     kgf/cm2    
kgf/cm2
      2.00-5.00       
0.32-0.45
     1.00-2.00      
0.08-0.13
     1.50-2.50      
0.17-0.25
مشخصات فیزیکی
چگالی
         مقاومت در برابر بخار آب       
نفوذپذیری بخار آب
درصد جذب آب
صرفه جویی در انرژی
ضریب انتقال حرارت
kg/m3
2
       per cm     
......
%
w/mk
20 - 50
100 - 200
1.6% - 2.4%
کمتر از 0.2%
43
    0.014 - 0.022  
15 - 24
20 - 50
4.0 - 5.0%
3 %
15
  0.030 - 0.034  
30 - 50
75 - 150
3.0 - 4.0%
1% - 1.5%
40
   0.014 - 0.021 
مشخصات کیفی
مقاوم در برابر آتش
  تولید گاز سمی حین آتش سوزی  
نفوذ حشرات به داخل محصول
خاصیت موئینگی
         ......         
......
......
......
              بلی               
خیر
خیر
ندارد
             خیر              
بلی
بلی
دارد
             خیر              
بلی
بلی
دارد

 

ورق های XPS :
پنل XPS به عنوان یک مصالح چند منظوره علاوه بر عایق حرارتی ، رطوبتی و صوتی به دلیل استحکان بالا میتواند نقش دیوار جدا کننده را ایفا نموده و تاثیر بسیاری در امر سبک سازی داشته باشد . از این رو جزء مصالح ساختمانی برتر و مورد توجه متخصصین و کارشناسان امر قرار گرفته است .

استفاده از پنل XPS از لحاظ خطر مواجه با زلزله ، نفوذ گرما و سرما و همچنین جلوگیری از رطوبت ، آلودگی صوتی ، کپک زدگی ، نفوذ حشرات و جانوران موزی باعث آسایش خیال ، مطلوبیت فضا و طرفه اقتصادی می گردد .