ابزار تاج دکوراتیو با متریال فوق سبک

ابزار تاج دکوراتیو با متریال فوق سبک ابزار تاج دکوراتیو با متریال فوق سبک ابزار تاج دکوراتیو با متریال فوق سبک ابزار تاج دکوراتیو با متریال فوق سبک ابزار تاج دکوراتیو با متریال فوق سبک ابزار تاج دکوراتیو با متریال فوق سبک ابزار تاج دکوراتیو با متریال فوق سبک ابزار تاج دکوراتیو با متریال فوق سبک ابزار تاج دکوراتیو با متریال فوق سبک

ابزار تاج دکوراتیو با متریال فوق سبک

این تاج در ارتفاع 50 و ضخامت 28 سانتی متر و طول 2 متر تولید میشود

این ابزار نیازی به شاسی کشی و رابیتس کاری ندارد

کد ابزارها cr-101a –   cr-107a

کلیدواژه خود را وارد کنید