services

تاج ابزار دکوراتیو فوق سبک

تاج ابزار دکوراتیو فوق سبک

این ابزار در ارتفاع 50 سانتی متر و عمق 50 سانتی در شاخه های دو متری تولید میشود نصبه این ابزار نیاز به شاسی کاری و رابیتس کاری ندارد کد های cr-001    .  cr-007

خواندن ادامه
ابزار تاج دکوراتیو با متریال فوق سبک

ابزار تاج دکوراتیو با متریال فوق سبک

این تاج در ارتفاع 50 و ضخامت 28 سانتی متر و طول 2 متر تولید میشود این ابزار نیازی به شاسی کشی و رابیتس کاری ندارد کد ابزارها cr-101a –   cr-107a

خواندن ادامه
ابزارهای گلویی و تاج دکوراتیو

ابزارهای گلویی و تاج دکوراتیو

این تاج در ابعاد ارتفاع 23 سانتی متر و عمق 25 سانتی متر و طول 2 متر تولید میشود این ابزار بصور گلویی و تاج مورد استفاده است و نیازی به شاسی کشی و رابیتس کاری ندارد کدهای این ابزار cr-201c    –   cr-207c  است

خواندن ادامه
ابزار گلویی و تاج دکوراتیو

ابزار گلویی و تاج دکوراتیو

این نوع ابزار در ابعاد ارتفاع 49 سانتی متر عمق 38 سانتی متر و طول 2 متر تولید میشود این ابزار با کدهای CRS-001A     .CRS-006A

خواندن ادامه
ابزار تاج و گلویی کلاسیک

ابزار تاج و گلویی کلاسیک

این ابزار در ابعاد ارتفاع 49 سانتی مترو ضخامت 16 سانتی متر و طول2 تولید میشود کد ابزارها CRS-101B      .CRS-106B

خواندن ادامه
ابزار تاج ساختمان فوق سبک

ابزار تاج ساختمان فوق سبک

این ابزار در ابعاد ارتفاع 45 سانتی متر وضخامت حدود 25 سانتی متر و طول 2 متر قابل تولید است کد این محصولات hcb-001a            -hcb-005a

خواندن ادامه
ابزار کمربندی دکوراتیو

ابزار کمربندی دکوراتیو

این ابزار در ابعاد ارتفاع 45 سانتی متر و ضخامت 15 سانتی متر و طول 2 متر قابل تولید است کد این محصولات در کاتالوگ  hcb-101b        -hcb-105b

خواندن ادامه
ابزاردکوراتیو کمربندی

ابزاردکوراتیو کمربندی

این ابزار در ابعاد ارتفاع 32 سانتی متر و عمق 15 سانتی متر و طول 2 متر قابل تولید است کد این محصولات در کاتالوگ hcb-201 – hcb205a

خواندن ادامه
سر ستون پیش ساخته

سر ستون پیش ساخته

کد این محصولات در کاتالوگ hcr-001 – hcr-012  است

خواندن ادامه
سر ستون دکوراتیو

سر ستون دکوراتیو

کد ابزارههای دکوراتیو در کاتالوگ hcr-101  -hcr107 است

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید