ابزارهای داخلی از فوم پلی استایرن XPS تشکیل شده است ، این ابزارها تا عرض 60 سانتی متر قابل ارتقاء هستند استاندارد آن ها 2 متر می باشد ، میزان تراکم (دانسیته) این ابزار ها 40 – 45 می باشد . این نوع ابزار ها را میتوان درکنج و ایجاد سقف های کاذب ، سیستم های نورمخفی و هالوژن استفاده نمود.ویژگی ها:

-    نصب سریع
-    سبک سازی
-    مقاوم در برابر رطوبت و برودت
-    عدم ترک خوردگی یا تغییر رنگ با گذشت زمان
-    قابلیت تولید و اجرا در انواع طرح ها
-    توجیه اقتصادی